חובת מצות ציצית ושיעורה

שאלה

שלום לכבוד הרב,

1. חובת מצוות ציצית מוטלת על האדם כאשר הוא לובש בגד של ארבע כנפות.החיוב לציצית לפי דעתי הוא נדיר כי אף אחד לא הולך עם בגד של ארבע כנפות ובמיוחד שהפתח של הכנפות צריך להיות ברובו של הבגד.

מה קורה אם אני הולך עם חליפה ויש לה ארבע כנפות והפתח של הכנפות ברוב החליפה האם אני מחויב ללבוש ציצית, או שהחיוב הוא לשים פתילות בכנפות של החליפה?

2. מידת הציצית "אמה על אמה". האם פתח הציצית נחשב למדידה?
האם כדאי לתפור שני כפתורים בפתח של הציצית ולעשות שני חורים קטנים ,ובכך הפתח יצטרף למדידה? הבנתי שיש מחלוקת, אם כן מה עלי לעשות?

3.האם שמונה חוטים בציצית הם הלכה למשה מסיני?

תודה וכל טוב.

תשובה

1. אם לחליפה ארבע כנפות שנים מלפנים ושנים מאחור כשהכנפות הן ברובו של הבגד צריך להטיל ציצית.ישנם מעילים כגון מעילי רבנים ארוכים אשר מעגלים את אחת הכנפות כדי שלא להיכנס לשאלה זו.


2. מידת הציצית אינה אמה על אמה אלא (שו"ע או"ח סי' טז ס"א): "שיעור טלית שחייב בציצית, שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשומרו". הפתח לרוחב צריך שיהיה כשליש מרוחב הבגד, ובכתפיים בגד רחב לפחות טפח ולא רצועה צרה.


לגבי הכפתורים לא הבנתי מקומם ותפקידם.

הרב יעקב אריאל |