יחס התורה לחולים

שאלה

שלום איך התורה מתייחסת לחולי נפש? שמעתי שיש אנשים שאומרים שאנשים אלו קרובים יותר מאיתנו לאל

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


התורה מתייחסת אליהם כאנשים ובני אדם שצריך לכבדם ולנהוג בהם בדרך ארץ, הם חסרי דעה (לפי הרמות השונות) ומעשיהם אינם תקיפים (לפי הרמות השונות). לגבי קרבת האדם לאלוקיו איננו יודעים על אף אדם מהי קרבתו לקב"ה, ואין לנו קנה מידה כיצד מודדים קרבה זו. ברור שאנשים אלו החטאים שלהם פחותים כיוון שאין להם דעת (באופן יחסי) וכל מה שעושים הוא בלא כוונה א"כ רמת החטאים נמוכה ביותר וממילא אפשר לומר שיש להם יותר זכויות (באופן יחסי).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/31/2013 12:34:51 AM