לבישת ציצית צמר

שאלה

האם יש עניין לאשכנזי ללבוש ציצית צמר ?
האם יש בכך הידור מצווה ?
האם צריך להנהיג כך גם בקטנים לפני גיל מצוות ?

תשובה

מהדר במצוות רשאי להחמיר על עצמו ולנהוג כן אבל ודאי שאין לחנך
לכך אלא כחומרא והידור.
בשם החזו"א מוסרים שהקפיד בקיץ ללבוש דווקא טלית קטן של כותנה
כי בקיץ בגד צמר אינו ראוי ללבישה

הרב יעקב אריאל |