לימוד הלכות שחיטה

שאלה

שלום,
ברצוני ללמוד את החלק העיוני של הלכות שחיטה.

אלו סימנים צריך ללמוד בשו"ע ואלו ספרים נוספים נצרכים
ללימוד או טובים ללימוד הלכות שחיטה.
כמו"כ איפה אפשר לקבל את התכנית המלאה ללימוד?

תודה

 

תשובה

הלכות שחיטה הם מסי' א עד סי' כח ביורה דעה, הסימנים שאחריהם
כוללים הל' טריפות וניקור (כט-סה). ראשית ראוי שתלמד ש"ס
ופוסקים ואח"כ ב"י ושו"ע.

 

הרב יעקב אריאל |