סיום לסעודת מצוה

שאלה

על סיום של אלו ספרים צריכים לעשות סעודת מצוה. האם סיום
לימוד נביא ג"כ נחשב, וכן לגבי מסכת במשנה אפילו קצרה?

 

תשובה

כתבו האחרונים שאם סיים ספר מהתנך בלימוד עיוני(!) או מסכת
משניות בלימוד בהבנה ולא בקריאה שטחית בלב בלבד וכש"כ מסכת
מהתלמוד או סדר משניות שלם יכול לסיים ולעשות סעודת מצוה.

הרב יעקב אריאל |