ספרות מחקר תלמודי

שאלה

האם יש מקום להעזר בלימוד תורה בספרות מחקר התלמוד של מאה
השנים האחרונות?

 

 

 

תשובה

ישנו מקום להעזר במחקר התלמוד המודרני. השאלה היא באילו
תחומים יש להעזר, ואף בהם מה מידת השפעתו של המחקר התלמודי
להסקת המסקנה.
כללית, המחקר התלמודי עוסק בצורה ולא בתוכן. התוכן הוא תורה
שבע"פ המפורשת עפ"י פירושי גדולי ישראל ראשונים ואחרונים. ועפ"י
דבריהם נפסקת ההלכה. השפעות של הצורה על התוכן הן במידה
ואין הן מכחישות את התוכן אלא מבהירות אותו, כגון להבנת ביטויים
או מושגים. אולם במקום שהן חולקות עליו ומובילות למסקנות של ביטול
הלכות וכד' יש להסתייג מהן.בעיקר יש להיזהר מחוקרים שחכמתם
קודמת ליראתם, ומחקריהם מושפעים מדעותיהם הקדומות
הסוביקטיביות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |