צביעת תפילין ללא אמירת "לשם קדושת תפילין"

שאלה

 

שלום ותודה לכבוד הרב!
צבעתי את בית התפילין של ראש במקום בו הצבע היה דהוי, אך
שכחתי לומר "לשם קדושת תפילין", מיד ניגבתי את הצבע עם היד
וצבעתי שוב, הפעם עם אמירת הלשם קדושה. האם היתה בעיה
להניח את התפילין במידה ולא הייתי מנגב וצובע שוב? האם לאחר
שצבעתי שוב הבעיה נפתרה?

 

תשובה

בבתים אפילו צביעה שלא לשמה כשרה בדיעבד ברצועות ישנה בעיה
בכך. עי' שו"ע או"ח סי' לג ס"ד ובמשנ"ב.

 

הרב יעקב אריאל |