ציצית ירוקה -המשך

שאלה

הרב ענה לי שאפשר. האם כוונתו, שעדיף הכל צבוע באותו צבע,
כשו"ע [גם לנוהגים כרמ"א] או שבכ"ז עדיף פתילים לבנים, אף
כשהבגד צבוע, מפני המנהג [רק שמותר לצבוע הכל]
תודה.

תשובה

עדיף בפתילים ירוקים במקרה זה אף לפוסקים כרמ"א.

 

הרב יעקב אריאל |