קדושת ספרים

שאלה

לכבוד הרב,
מותר לשים ספרי ראשונים על גמרות? מה מותר על מה בסידור וחומש?

תשובה

כיון ששניהם תורה שבע"פ שנכתבה מותר להניחם זע"ז. ולגבי חומש
כיון שקדושתו גדולה מסידור אין להניחו מתחת לסידור.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |