תלמוד תורה כנגד כולם?

שאלה

שלום כבוד הרב

אני לא מבין- אם תלמוד תורה יותר גדול מכל המצוות, אז למה לי להתנדב, או לעזור לאחרים?
אני פשוט אלמד כל היום!
ללמוד כל היום זה בסדר? ולמה?
לא משנה שכתוב בתורה לעשות מצוות, תכלס אם לומדים מקבלים יותר שכר!
?
תודה רבה ויישר כח

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

תלמוד תורה כנגד כולם היינו במצב הרגיל, אולם כאשר יש מצווה אנו מבטלים תורה כדי לעשות את המצווה המוטלת עלינו (קידוש, סעודות, תפילין וכו´). אין בכך ביטול תורה אלא קיומה של תורה. על כן כל מצווה עוברת או שאיננה יכולה להעשות על ידי אחרים אנו צריכים לעשותה אפילו אם לומדים תורה. השכר הוא במסגרת ההלכה, ואם ההלכה קובעת שכעת צריך לגמול חסדים (כגון: שמחת חתן וכלה או הלוויית המת וכו´) הרי שצריך לקיים כעת את המצוה שהיא גמילות חסדים למרות שלא לומדים תורה. אולם אם אין מחויבות הלכתית לקיים את המצוות כעת ויש אפשרות ללמוד תורה הרי שצריך להעדיף את לימוד התורה. קצרתי כי כעת ערב חג ויש מצוות חשובות לעשות כעת.

חג כשר ושמח

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/17/2013 1:27:14 AM