תנאי בקניית תפילין

שאלה

חבר שלי קנה תפילין ממפעל ידוע. לאחר שנתיים הוא נתן את התפילין לסופר מובהק לבדיקה. התברר שכל השנתיים הוא הניח תפילין פסולות. הבעיות נוצרו בכתיבת הפרשיות והן: רווחים בתוך מילים שקוטע אותן לשתי מילים. ובעיות של מוקף גויל היינו דיבוק בין אותיות או דיבוק בתוך אותה אותה כגון יו"ד של אלף שהתחברה אף בקוץ השמאלי. וכן הרבה תגים חסרים או שאינם מחוברים לאות. החבר התקשר למפעל מוכר התפילין והם ענו בתחילה שכיון שעל שטר המכירה יש תנאי שמותר לפתוח את התפילין רק מי שמורשה על ידם - אין הם חייבים לטפל בפניה שלו. לאחר התערבות אחרים הם שלחו טופס בקשה לפנים משורת הדין.שאותו החבר צריך להעתיק בכתב ידו ולחתום ולשלוח אליהם. ואז הם יסכימו לטפל בפניה שלו. הדברים הכתובים בטופס הוא שבעצם אין לו שום טענה לגביהם וכל אשר הם עושים הוא לפנים משורת הדין כיון שפתח את התפילין ללא רשותם ואולי החליף פרשיות או פסלן בכונה.
שאלותי:
א. האם אין בכל המכירה מקח טעות, כיון שהתפילין פסולות.
ב. האם תנאי כזה על חוזה המכירה תקף.
ג. האם הם צריכים לתקן את הפרשיות כדי שתהיינה כשרות.
ד. האם הם צריכים לפצות את חברי על כך שלא הניח תפילין כבר שנתיים ימים?

תשובה

א. אי אפשר לעשות תנאי שעוקר את האפשרות של מקח טעות. רק
אם הקונה ידע וראה שהחפץ שקונה פגום ומחל המקח אינו מקח טעות.
במקרה הזה החבר לא ראה את הפרשיות מעולם, וכשהראה לסופר
חשכו עיניו. כך שודאי שיש כאן מקח טעות.
ב. לגבי בודק מוסמך מטעמם, נראה לי שרוב ככל הסופרים הם
יראי שמים, ואף אם יש להם רצון להרויח הם אינם פוסלים תפילין
סתם וכש"כ שלא מחליפים פרשיות או שפוסלים אותם בידים. לכן אי
אפשר לפסול בתנאי אחד את כל הסופרים בעולם פרט למורשים ע"י
מפעל מסויים. מה גם שאם רק למוכר הידע והנסיון המתאים לטיפול
בנכס שנמכר כגון מכונית במוסך מורשה או כלי חשמלי מסויים כאן
בידיהם מרוכז רוב הידע התאורטי והמעשי, ולכן יכולה להיות להם
תביעה שבשנות האחריות לא יגעו במכשיר מומחים אחרים. אבל
בתפילין אין הדבר כך ולכן אי אפשר לאסור על הקונה לתת את
התפילין לבדיקה אצל סופרים אחרים שהם יר"ש ומקצועיים במלאכתם.
אם יש ויכוח על הפסילה ניתן למסור לפוסק ניטרלי שיקבע אם אכן
התפילין פסולות
ג. ודאי שהם חייבים.
ד. לכאורה הם חייבים בפיצוי על כל המצוות שהפסיד וצ"ע.

 

הרב יעקב אריאל |