תפילה קודם הלימוד

שאלה

שלום הרב.

שאלתי את כת"ר לגבי ברכת הלימוד וכוונתי היתה
ל"יה"ר שלא יארע דבר תקלה על ידי וכו", ולא תפילת רנב"הק.

על כן, שוב- האם אפשר (או צריך) לומר לפני שמו"ת או לחכות
לתחילת הסדר בגמרא?

ב.אם אני יודע שכל מה שאלמד היום הוא כוזרי - יש לברך?

ג.כמו"כ - האם לברך לפני שיעור ששומעים(אמונה או גמרא)?

 

 

 

תשובה

א. יה"ר זה הוא של רבנה"ק כאמור בברכות טז ע"ב
ב. צריך לומר. (לא מומלץ לעסוק יום שלם בענייני אמונה. את רוב
הזמן יש להקדיש\ללימוד גפ"ת וענייני הלכה)

ג. ודאי.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |