תפילין למשותק ביד ימין

שאלה

אדם שעבר אירוע מוחי ולאחר תהליך שיקום עדיין סובל מבעיות של מוטוריקה עדינה ביד ימין (בעיקר באצבעות). הוא מסוגל להניח תפילין(עם עזרה), האם עליו להמשיך להניח ביד שמאל ככל אדם או שמא צריך להניח ביד ימין. לכאורה כאשר יחלים בע"ה פשוט שישתמש ביד ימינו, שכן גם עכשיו הוא מנסה לפעול ביד ימין ורק כאשר הוא נוכח שאיננו מצליח הוא עובר להשתמש ביד שמאל.

 

תשובה

נראה שצריך להמשיך להניח על ידו השמאלית.

הרב יעקב אריאל |