70 פנים

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה משמעות ופירוש המושג "שבעים פנים לתורה",
ואיפה המשפט הזה מופיע במקורות? ובאיזה הקשר הובא?

בתודה רבה מראש..

תשובה

בס"ד

עיין

http://gmaranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18290


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/30/2013 6:41:00 PM