הארכה בתפלה

שאלה

שלום לכב' הרב
כשאני מתפללת תפלת עמידה, מה הדין לגבי קדיש קדושה וברכו,
בתוך התפלה, אחרי "יהיו לרצון" (הראון), ולפני הפסיעות.
תודה רבה

תשובה

צריך לענות כרגיל. אחר יהי לרצון נסתיימה התפילה.

הרב יעקב אריאל |