זמן תפילת ערבית

שאלה

אם התפללתי מנחה אחרי פלג המנחה האם מותר להתפלל ערבית מהשקיעה? אני מתכוון לתפילת ערבית רגילה שם יום חול

תשובה

בדיעבד אינך צריך לחזור ולהתפלל ערבית ובכל מקרה אתה צריך לחזור ולקרוא ק"ש, לכתחילה אם התפללת מנחה אחר פלג המנחה, מן הראוי להתפלל ערבית אחר צאה"כ.

הרב יעקב אריאל |