מאריך בתפילה

שאלה

אני בד"כ מאריך בתפילתי, ומסיים שמו"ע לאחר שהציבור מסיים

חזרת הש"ץ, האם מותר לי להתחיל להתפלל איתם או שעלי

לחכות לשמע קדושה. זה קורה בכל תפילה ואין לי מנין אחר

 

 

 

תשובה

אתה צריך להתחיל איתם ואם ניתן לך תשלים קדושה במניינים אחרים.

הרב יעקב אריאל |