מה היא אהבה?

שאלה

שלום רב!
ב"קריאת שמע" כתוב "ואהבת את ה´ א-ך בכל לבבך ובכל נפשך..."
אני מבין שיש לאהוב אך אני לא מבין מה זאות אומרת ,כלומר איך זה צריך לבוא לידי ביטוי אם בכלל,האם יש הסבר בספרות הקודש שמסביר מה זה לאהוב את א-ים כי עבורי אהבה הינה דבר לא כל כך ברור ...נא עזרתכם.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

עיין רמב"ם הל´ יסודי התורה פ"ב ה"א, פ"ד הי"ב, שם מבוארת מצוות אהבת ד´.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/29/2013 2:09:45 AM