נגינה בתוך הלל

שאלה

שלום לכבוד הרב
האם מותר לנגן בכלי נגינה בתוך תפילת ההלל? או שיש כאן
ממנהגי הגויים? (לכאורה גם הלויים בבית המקדש נגנו בתפילה.)
תודה, וחג שמח!

 

 

תשובה

לאחר שהנוצרים הכניסו לבתי תפלתם את כלי הנגינה והמחקים אותם
מישראל נהגו כמותם גזרו עליהם שלא להכניסם. ולא שמענו שמכניסים
כלי נגינה לבית כנסת לתפילות פרט לשמחות ציבוריות כגון הקפות
שניות, שמחת בית השואבה וכד'. עי' שו"ת בצל החכמה ח"ב סי' פה.

 

 

הרב יעקב אריאל |