קריאת קטן שהגיע לחינוך בתורה להוציא את הציבור

שאלה

שלום לכבוד הרב.
תודה על התשובות לשאלותינו עד כה, אני מקווה שמצבור השאלות
אינו יוצר עומס נפשי על הרב.
להלן שאלתו של הרב אטלן מקהילה יהודית בקנדה.
"קטן שהגיע לחינוך (גיל 9), האם מותר שיהיה בעל קורא בתורה
בשבת (ולא לעלות לתורה) להוציא את הציבור ידי חובתם. מרן
הגרע"י שליט"א בשו"ת יחווה דעת חלק ד סימן כג ובשו"ת יחווה
דעת חלק ה סימן כה מדבר על זה ובאגרות משה הוא אוסר בכלל
ואני שמעתי שיש מתירים לכתחילה אבל אין לי את המקורות ובמיוחד
בני הגולה שרב קהילה (הוא מתכווין על עצמו) צריך למשוך את
הילדים ע"י פרסים וכדומה האם יש היתרים מלכתחילה, אני אשמח
אם תשלחו את המקורות מראש".

עד כאן לשון השאלה, אני מקווה שהתשובה תהיה חיובית כדי לעודד
את ילדי קהילתו של הרב להשתתף במצוות וביחוד במצוות קריאת
התורה, כנראה מדובר בקהילה קטנה למיטב ידיעתי הקהילה נמצאת
אי שם באחד מפרברי העיר מונטריאול שבקנדה.
בכבוד התורה

 

 

 

 

תשובה

אין קוראים קטן לשום עליה אלא למפטיר (או"ח סי' רפב משנ"ב יב)
וא"כ כ"ש שאינו יכול להיות הבעל קורא שהוא המוציא את הציבור
בחובת קריאת התורה ואת העולה שקורא במקומו (והעולה קורא עמו
בלחש). וביחס לעידוד הילדים ישנ מפטיר וקריאת ההפטרה שילדים
ראויים לעלות ולקרות, וישנה קבלת שבת ופסוקי דזמרה ושירת אנעים
זמירות וכד' וע"כ נראה לי שאין לתת לקטן לקרוא בתורה לציבור.

הרב יעקב אריאל |