שעשני כרצונו

שאלה

בסידור שלי בברכות השחר כתובה ברכת "שעשני כרצונו" עם שם ומלכות. קראתי שרק את ברכת "שעשני כרצונו" מברכים ללא שם ומלכות.
כיצד עלי לנהוג?

בשמחה תמיד
עדי

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


מברכים בשם ומלכות. יש בין הספרדים (כף החיים סי´ מו ס"ק מא) שלא מזכירים שם ומלכות בברכה זו, וכל קהילה כמנהגה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/13/2013 2:25:56 PM