תפילה מול שער אישה

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א רבה של רמת גן שלום!
רציתי לשאול לגבי תפילה מול שער אישה מגולה אם לא מסתכלים זה מותר לא משנה כמה שער מגולה (וזה מה שכתב הח"א שזה דרבנן וכו ומותר)?
תודה וסליחה

תשובה

זה מותר רק בדיעבד כאשר אין בררה אחרת והוא אינו מפריע למתפלל ובמקום שרגילים לגלותו והוא מסב פניו וכד'.

הרב יעקב אריאל |