אזוב הכותל

שאלה

האם האזוב שבכותל נחשב לקדוש, או שעלינו לראותו כסימן קללה, שגודל בכותל אזוב?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אין בכך כל סימן קללה, כך דרכו של קיר.
לגבי הקדושה באזובי הכותל, יש בכך מחלוקת גדולה האם הכותל קודש בקדושת המקום, נחלקו בכך האחרונים. אבל להלכה שהכותל הוא חומת הר הבית ועל כן אין בהם קדושה כלל. יש שרצו לרבות קדושה מכיוון שזה מקום תפילה וכקיר בית כנסת, אבל קשה לומר שבדבר שגדל מעצמו בלא רצון תהיה קדושת בית כנסת.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:18:34 AM