אילת

שאלה

אני גרה באילת, יש אצלינו רבנים שחוגגים יום טוב שני של גלויות, ויש רבנים שחוגגים יום אחד כמו בכל הארץ
האם אילת היא חלק מארץ ישראל?
האם לגור באילת זה כמו לגור בחו"ל?

תשובה

לגבי השאלה האם אילת היא חלק מארץ ישראל, נראה שאילת נמצאת בגבולות שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה. ועל כן יש בה מעלות מסוימות, אמנם לעניין מצוות התלויות בארץ, אנו מודדים לפי גבולות עו"ב וכנראה אילת לא נכללה בתחומם.
עוד יש להוסיף שבקידוש החודש יש דיון נוסף בשאלה האם הגיעו לשם השלוחים בזמן שקדשו על פי הראיה, וישנן דעות שכל מקום שלא הגיעו אליו השלוחים בזמן שקדשו החודש על פי ראיה, גם בימנו צריך לעשות שם יומים.
העולה שלגור באילת אין זה כגר בחו"ל, שהרי היא כנראה בגבולות אברהם אבינו ע"ה. ובייחוד שעושים כן על מנת לחזק את אחיזתנו בארץ לאחר שנכבש על ידי צה"ל, א"כ שכרכם מן השמים לחזק ולהתחזק באהבת ארץ ישראל.

בתודה וברכה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום
גוש קטיף חוף עזה

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 10:20:58 AM