אילת

שאלה

האם  אילת שייכת לארץ ישראל על פי ההלכה ומהיכן האסמכתא ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

לעניין אילת יש ספק האם יש לה מעמד כארץ ישראל לכל דיניה, שהרי איננה מופיעה בגבולות הארץ (פר´ מסעי), דעת הגרי"מ טיקוצינסקי שאילת בגבולות הארץ, ואילו דעת שדה הארץ ותבואות הארץ שאין אילת בגבולות ישראל.
יש להוסיף שבימינו אחרי שצה"ל כבש את אילת שמא הכיבוש של ימינו גורם לקדושת המקום, ולחיוב במצוות התלויות בארץ. עיין תשובת הציץ אליעזר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:22:15 AM