אקולוגיה ויהדות

שאלה

איך מתקשר הנושא:"השפעת סוללות על הצמחים" לאקולוגיה ויהדות?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

איני יודע מהי ההשפעה של סוללות על הצמחים, אך אני מציע לעיין בספרי פרופ´ נחום רקובר, איכות הסביבה: היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהדות, 1993

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:06:46 AM