ארץ ישראל

שאלה

בס"ד ובהשתדלותינו

כבוד הרב!!!!
אנחנו הרי מאמינים שכל דבר הוא מהקדוש ברוך הוא. אם ככה- מדוע אנחנו נלחמים על הארץ????
הרי זה מה שהקב"ה נותן, ואנחנו צריכים לקבל!!!תודה רבה ותזכה למצוות!!

תשובה

בס"ד

הקב"ה גוזר אולם אומר לנו לעשות מצוותיו, ומכיוון שהמצווה היא שלא נניחנה ביד אומה מאומות העולם (רמב"ן ספר המצוות) על כן אנחנו צריכים לעשות ככל יכולתנו לבצע את מצוות הקב"ה, כשם שהקב"ה ציוה על כיבוש הארץ וברית המילה, כל דבר שנצטווינו על ידי הקב"ה עלינו לבצע, ואם הוא מצווה למול את הילדים, ולכבוש את הארץ עלינו לבצע את מצוות הבורא. לאחר מכן הקב"ה יכול לעשות כרצונו, ואפילו אם ציוה צווי מסויים אין זה אומר שהכל יעלה בידנו, פעמים מצליחים יותר ופעמים פחות, בכל אופן אנו מצדנו מחוייבים לעשות הכל שלא נניח את הארץ ביד אומה אחרת.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:50:32 AM