ארץ ישראל

שאלה

אם ח"ו מכריזים על פינוי וברצוני ללכת לשם אך הורי לא מסכימים לי.
מה עלי לעשות? האם מותר לי ללכת ללא רשותם? האם מצוות יישוב ארץ ישראל גדולה ממצוות כיבוד הורים?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


ברור שאדם מגיל יג ומעלה הוא אחראי על מעשיו וכל מצוה הוא מחוייב בפני עצמו ואין מי שיכול למנוע אדם מקיום מצוות, ואפילו אביו ואמו שהרי גם אבא ואמא מחוייבים בכבוד אב ואם. אולם בדבר שאיננו עבירה ישירה אלא תוספת והידור מצוה אין להכנס למחלוקות עם ההורים, ואדם צריך שיהא ערום בחכמה כיצד יעזור למאבק למען א"י ומאידך לא יבוא לידי סכסוך עם ההורים.

כתיבה וחתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:30:46 AM