ארץ ישראל

שאלה

1-האם צריך לקפח חיי אדם לטובת התיישבות בא"י?
2-מה היחס שצריך להיות ליהודי כלפי א"י ומאיפה לומדים את זה?

תשובה

בס"ד

כשלום וברכה

יש איסור לקפח חיי אדם לטובת התיישבות בארץ ישראל, אלא א"כ מדובר בשעת מלחמה, שאז רבים הם המקפחים את חייהם וזוהיא גבורת הנפש.
היחס לארץ ישראל הוא יחס חזק כבן לאמו, וכפי שישעיה מתאר את עם ישראל כמי שנולד בארץ. וכפי שאנו יודעים שאסור לאדם לצאת מהארץ אלא לצרכים מיוחדים, מכאן שזאת היא מצווה מיוחדת, וכן הגמ´ בכתובות פי"ב מאריכה לספר על מעלותיה של ארץ, וכבר נכתבו על כך ספרים רבים (כגון, ילקוט ארץ ישראל, לך לך, שפת אמת אלה מסעי, ורבים הם). ומכיוון שארץ ישראל איננה מקלט מדיני אלא קניין הפנימי והעמוק ביותר, עלינו להתחבר אליו בצורה גמורה ולא נעזבנה ביד אומה מאומות העולם. (רמב"ן ספה"מ ד).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום גוש קטיף הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:57:38 AM