גאולה והלכה

שאלה

זה לא שאלה להתריס אבל אני מבולבל אני שם לב שמתי שלומדים גמרא במטרה להגיע לחקר האמת מסתכלים בחזון איש הרב מבריסק הרב ברוך בער ועוד אבל שזה מגיע לציונות והגישה אלה מתעלמים מהם

תשובה

ב"ה

שלום וברכה!

מטרתו של לימוד התורה הוא תמיד להגיע לחקר האמת, מתוך הכוונה והרצון להגיע לדבר ה', הדבר נכון בכל דבר שאותו אנו לומדים ובו אנו נפגשים.

התורה היא דבר ה' שמתגלה אלינו, ההתגלות היא דרך דברי חז"ל ושרשרת מסירת הדורות.

אולם, בשל דרך מסירת התורה מרב לתלמיד, וישנם תלמידים הרבה, תתכן מחלוקת בין התלמידים כיצד להבין את דברי הרב. כשאנו באים להכריע כמי ההלכה אנו מכריעים על פי הכללים אותם קיבלנו.

לכן, ביחס ללימוד הגמרא אנו לומדים את כל דברי הראשונים והאחרונים, אך מכריעים את ההלכה כפי כללי הפסיקה, וכשפוסקים כדעה מסוימת, בהכרח אנו לא פוסקים כדעה השנייה.

גם ביחס לציונות ומהלכי הגאולה בדורנו אנו לומדים ומכירים את הדעות הסוברות שאנו בתהליך שונה, אך אנו פוסקים וסוברים כדעות שאנו בעיצומו של תהליך הגאולה, כפי כל מחלוקת הקיימת בהלכה.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | ג' ניסן תשע"ז 17:15