גאולה

שאלה

לכבוד הרה"ג אריאל שליט"א. המהר"ל אומר שעם ישראל הוא הבן הבכור של השם והוא אף נעלה על פני המלאכים ואוניברסלי ועל כן בגלות הוא מפוזר כי בידו לשלוט בטבע ולגבור עליו וארבעת הממלכות שעם ישראל יקום כמדינה ויחליף את האימפריות שנעלמו וילך מעבר לטבע וקצה הגבול האנושי כמו שראינו בבראשית. עוד מוסיף המהר"ל שמקומו של עמנו בארצנו בריבונות טבעית ואלוקית שכן כל עם נברא לעצמו ושהגלות היא בניגוד לסדר עולם שתתבטל שכן גזרת הגלות איננה בגלל חטא אלא חוסר התאמה בין העולם הגשמי לכוחו הרוחני של עצמנו ורק מהלך מדיני יביא לסופו. זה בול אחד לאחד כמו מר"ן הראי"ה רק שהמהר"ל מדבר על כך שהמשיח יצמח ממלכת אדום ונותן לדוגמה את משה רבנו שהגיע מחצר פרעה ושב לחיקו של השם וגאל את עמו ישראל.הדוגמה היא שהקודש צומח מהחול כמנהגו של עולם כמו שהפרי גדל בקליפתו. שאלתי מדוע המהר"ל מדבר על כך שהמשיח יגיע ממלכת אדום וכיצד שכל רבותינו מהרמב"ם והרמב"ן עד לחיד"א ולארי והחתם סופר לא דיברו בצורה כזאת שדומה לתפיסה ציונית דתית מדינית ודתית כמו המהרל והרב קוק ויותר דיברו על מצוות כיבוש וישוב הארץ כחלק מהגאולה. בנוסף האם יש דבר כזה ציונות דתית/תורנות לאומית מבלי לשים את הרב קוק ותורתו במרכז שכן ספרדים לא הגיעו מהרב קוק ותנועת המזרחי אלא מגדולי ספרד הרמב"ן הרמב"ם והבן איש חי והרב שבאזי.  

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

השאלה הגיעה למכון התורה והארץ, ולא לרב אריאל, ניתן לשאול את הרב שליט"א בטלפון.

על כל פנים, הגאולה היא איננה מגזרית ששייכת לציבור מסוים, אלא המחשבה על הגאולה והציפייה לה, האופן בו היא תופיע- שייכת במהותה לכלל ישראל מכל החוגים והעדות, אלא שמטבע הדברים האופן שבו הדברים יצאו והתהליך עצמו יכולים להיות נתונים במחלוקת.

לכן המהות של ציונות דתית- לאומית שייכת בכל אלו שרואים במהלכים המתרחשים בדורותינו אלו כחלק מתהליך הגאולה באופניו השונים, זה לפי הבנתו וזה לפי הבנתו.

אציין לספריו המצוינים של הרב יצחק דדון, "אתחלתא היא", בה הוא מביא אזכורים רבים של רבים מגדולי ישראל מכל החוגים על הציונות ועל הגאולה, ותהליכי הגאולה השונים.

בברכה

דוד

הרב דוד אייגנר | ג' אייר תשע"ט 12:14