האם צריך להשאיר בימנו פאה?

שאלה

אני ילד בכיתה ו´ ואני לומד במשנה מסכת פאה ועלתה שאלה בכיתה האם בימנו צריך להשאיר פאה (בעל שדה או מטע זיתים)??????

תשובה

בס"ד ח טבת תשס"ו

שלום וברכת ד´

כיוון שאין עניים באים כיום ללקט פאה, לכן לפי המציאות העניים כבר מתייאשים מהמתנות ולא באים לקחת, וממילא אין נוהגים דיני פאה לקט ושכחה. אמנם אם יהיה מקום שהעניים יקפידו לבוא נראה שתחזור המצווה לתיקונה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:43:29 AM