המהלך ד' אמות בארץ ישראל

שאלה

"כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא" לפי התלמוד הבבלי מי שמתהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. יש מעלה גדולה כל כך בהליכה (רגלית) בארץ ישראל שכל המהלך מרחק אפילו קטן של ארבע אמות זוכה לעולם הבא? האם הכוונה להליכה בארץ פשוטו כמשמעו או שיש להליכה הזאת רובד עמוק יותר?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


הטיול בארץ ישראל איננו קונה את הארץ מבחינה הלכתית, אולם הוא חלק מחביבות ארץ ישראל. חביבות זאת מתגלת בשני אופנים א. כלפי חוץ כאשר שונאינו רואים שבני אברהם ההולכים בארץ כבעלי בתים. ב. כלפי פנים, מרבה את חביבות הפנימית של ארץ ישראל, שכל ההולך בה מתחבר אליה - לאדמתה. נראה שאפילו מי שיושב בארץ ישראל, ומקיים מצוות יישוב ארץ, בשעה שיוצא לטייל בנהרותיה נחליה, מתוך כוונה לחיבוב ארץ ישראל, הוא מחזק את הקשר לארץ, והרי זה מהדר במצוות יישוב הארץ.  נראה שזאת היא מימרת ר' יוחנן "כל המהלך ד"א בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עוה"ב" דהיינו אמנם הוא גר בארץ ישראל, אבל מכיוון שהוא מהדר במצוות יישוב הארץ מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כשם שהמהדר בתפילה שמלבד בקשותיו הפרטיות הוא מזכיר את תהילות ד', הרי זה מובטח שהוא בן העולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל המהדרים בתפילה ובארץ ישראל הרי מובטחים שהם בני עולם הבא, ללא עיכובים בקבלת השכר, שהרי הם מהדרים במצוות תפילה ויישוב הארץ. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ג' אב תשע"ז 0:08