העיר אילת

שאלה

בס"ד
שלום,
האם העיר אילת נחשבת ארץ ישראל או חוץ לארץ? גם לעניין יצאה מהארץ וגם לעניין תרומות ומעשרות. האם יש הבדל ואם כן מדוע?
תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

המקום מסופק האם הוא בגבולות עולי מצרים, ועל כן אין להקל שם בהפרשת תרו"מ, וכמו כן מאידך יש לחוש שלא לצאת ובייחוד לכהנים. אולם לצורך אפשר לצאת לאילת.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:35:31 AM