הרוגי פגועים

שאלה

האם יש מקור לכך שהרוגי מלכות נקברו בלא כיסוי (בגילוי פנים) בכדי לזעזע את העם?
האם נכון לדמות הרוגי פיגועים למקרה הנ"ל ובעקבות זאת לנהוג ככה בהלויות של נרצחי טרור?
ואם לא, למה בדיוק? הרי היום יותר מתמיד יש צורך לזעזע את העם?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

עיין (מו"ק כז ע"א) שבגלל תקנת עניים בטלו קבורה עם פנים מגולות, ומשמע שעשירים נקברו עם פנים מגולות ולא היה בכך משום זעזוע. וכמו כן ברור ברמב"ם ובשו"ע שכאשר ביטלו את הפנים המגולות ביטלו בכל דבר כולל הרוגי מלכות, שהרי בגמ´ כל הדברים מוזכרים כאחד, וכי ישנו הכל. על כן ברור שהרוגי מלכות נקברים ככל דיני קבורת ישראל ומנהגיו ואין לשנות אפילו מנהג קל שבישראל.
יהי רצון שלא נצטרך לשאלות אלו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:26:28 AM