שאלה

שלום!

יש לי חבר כהן הששאלני האם מותר לו לנסוע לטיול לירדן. הסתפקתי בשלושה דברים: א. האם לישראל יש בנסיעה לעבר הירדן המזרחי משום איסור יציאה מהארץ כאשר אין בכך צורך מצוה (מצד שזה לא התקדש בכיבוש בעולי בבל, וגם לא בכיובשנו כיום)
ב.על הצד שמותר, כמה מזרחה מותר?
ג. גם אם נאמר שאין בכך משום האמור בא´, האם הגזרה של טומאת ארץ העמים חלה גם על עבר הירדן המזרחי כנפק"מ לכהן (כשאין צורך מצווה ביציאה)?

המון תודה! דביר

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

חלק גדול מעבר הירדן המזרחי כלול בכבוש עולי בבל, כמבואר בתוספתא וברייתא דתחומין, עיין ערך ארץ ישראל באינצקלופדיה תלמודית, וכן במשנת יוסף שביעית פ"ו, שם יש שרטוטים של המקומות שכבשו עולי בבל, וממילא אין שם טומאת ארץ העמים, וגם כהן יכול לצאת לשם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:39:06 AM