טיולים

שאלה

אני אוהבת את ארץ ישראל בצורה משמעותית אבל קשה לי לטייל בארץ. אני כל כך רוצה לטייל אבל זה תמיד איכשהו לא יוצא. ההורים שלי לא מרשים וגם קשה לי באופן פיזי. קשה לי לדעת שמה שכל כך חשוב לי לא יכול להתקיים בגלל חסרונות שלי .
מה אעשה כדי לשבור את ה"יצר" הפיזי?

תשובה

שלום וברכת ד´

כל דבר מורכב מהצד הפיסי והצד הרוחני, כאשר הפסגה היא תמיד בשלוב שני הכוחות כאחד, הפיזי והרוחני. הקרבת קורבנות יש בהם הצד המעשי של הקרבן, ויש את הצד הרוחני בהבנת ערך הקרבן וכוונותיו. כאשר בית המקדש בתפארתו הרי שיש שלוב בין הצדדים, אולם כאשר חסר הצד הפיסי הרי שהעוסק בצד הרוחני של הקרבנות מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את קרבנות בפועל. כן גם במצוות ארץ ישראל כאשר אפשר לקיים את הדברים בשלמותם, בכל צדדיהם הרי עדיף, אולם אם אין אפשרות לעסוק בצד הפיזי של הדברים, עלינו לחזק את הצד הרוחני של עיסוק במצוות ארץ ישראל ירושתה והישיבה בה, ובע"ה כשיוטב אצלך המצב ויוכשרו התנאים, יחזרו שני הכוחות יחד לחזק את ארץ ישראל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:26:37 AM