יובל

שאלה

ש"ד,
שלום רב!
שנת היובל אשר תתקיים בקרוב בעזרת השם חלה על כל יושבי הארץ. מכיוון שהמדובר הוא בארץ ישראל השלמה נכון להניח כי הערבים, כחלק מכל יושביה, יזכו לשוב לנחלתם.
האם הערבים אכן יזכו לכך?
בתודה מראש,
דרור.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

נאמר ברמב"ם הל´ שמטו"י פ"י ה"ח:
משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו היובלות שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה עליה, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט אלא כולין /כולן/ יושבים כתקנן וכו´
כיוון שהערבים אינם חלק מ 12 השבטים הם אינם בכלל יושביה.

חירות הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:14:35 AM