יום טוב שני של גלויות בארץ

שאלה

שלום וברכה. ההורים שלי יבואו מחו"ל לחוג עמנו את חג הפסח בארץ, בע"ה. למרות שהם בני חו"ל, הם אמרו לי שהם מתכוונים לשמור כמונו רק יום אחד של יום טוב, ולא לשמור יום טוב שני של גלויות.

יש להם בסיס הלכתי לשמור רק יום טוב אחד, או אי שמירתם יחשב חילול יום טוב? אם הם חייבים לשמור יום שני, האם אסור לי לסייע להם לעשות מלאכות ביום טוב שני, כגון להסיע אותם במכונית?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


לעניין בן חו"ל שבא לביקור בא"י, עיין בספר תורת רבינו שמואל מסלאנט זצ"ל שהיה רבה של ירושלים כחמישים שנה, והוא הכריע שמעיקר הדין מספיק להם יום אחד ואינם צריכים יומיים, אולם מכיוון שיש פוסקים שיעשו יומיים הרי רק לחומרא, ולכן בליל פסח ישמעו הבדלה ולא יקדש, ומי שרוצה לעשות סדר יאכלו כזית מצה ומרור בלי ברכות, וישתה ד´ כוסות ויברך רק על הכוס הראשון וכוס ברכת המזון, וכמו כן יאמר הגדה בלא חתימת ברכה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:39:54 AM