יציאה מהארץ

שאלה

בעה"ית

שלום רב,
ידוע כי ישנם גדרים ליציאה מארץ ישראל.
ובכל זאת נתקל אני לעיתים קרובות בפרסומות בעיתונים דתיים על טיולים לחו"ל שמעוטרים בהכשרים מפוארים וכו´.
מה הטעם לכך שהעיתון הרי מכוון שקוראיו עם אנשים יראי שמיים? האם המצב כיום שונה?
אשמח לקבל תשובה תודה רבה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

כבר אמר החבר למלך כוזר שהוא תפס את חרפתו, ואמנם יש כאן חרפה לשומרי תורה ומצוות שיוצאים לחו"ל בלא כל סיבה מותרת (א. ללמוד תורה, ב. לשאת אשה ג. מסחר חיי נפש), אבל לא שמענו שהתירו יציאה סתם.
ויש מקום ללמד עליהם זכות שהם כל כך טרודים כל היום בארץ, כך שצריכים לנסוע להתרעננות ויש בכך משום בריאות הנפש.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:25:40 AM