כבוד א

שאלה

שלום רב! (תרתי משמע)

רציתי לדעת האם יש רמת כבוד מסוימת לאדמת א"י?
ז"א האם מותר לירוק או דברים מבזים אחרים?
הרי אפילו כתוב בתורה שהיא אדמת קודש והחוטאים יגרמו לגלות ממנה...

תשובה

בס"ד

שלום רב,

זה נכון שכל ארץ ישראל קדושה אך יש רמות בקדושה כפי שאומרת המשנה כלים פ"א מ"ו, והזהירות מביזיון כמתואר בשאלה היא זהירות שיש לנקוט רק במקום המקדש, שם יש איסור של קפנדריה של רקיקה ועוד כמבואר במשנה ברכות פ"ט מ"ה.
הזהירות שצריך להיזהר בארץ ישראל היא זהירות בקיום מצוות כפי שמסביר הרמב"ן ויקרא יח כה, שעשית עבירות בארץ ישראל מטנפת פלטין של מלך.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:24:26 AM