כוחות נפש.

שאלה

בס"ד

שלום לך כבוד הרב.
כבר אין לי כוחות נפש. אני מרגישה ממש רע עם עצמי שלא עשיתי כ"כ הרבה למען המאבק על גוש קטיף. ועכשיו ממש רע לי גם עם זה וגם בגלל שאין יותר גוש קטיף. מה צריך לעשות?
להמשיך כרגיל ולשכוח? או לזכור את ולחיות בעצבות?

אשמח אם תענה לי בהקדם האפשרי.
יום טוב, ותודה רבה.

תשובה

בס"ד ה מרחשוון תשס"ו

שלום וברכת ד´

צריך לא לשכוח ולא לחיות בעצבות, דהיינו יש לזכור את גוש קטיף וכפי שחז"ל דורשים ציון דורש אין לה מכאן שצריך לדרוש את ציון, אנו עושים פעולות שמזכירות לנו את בית המקדש, ארץ ישראל, וכן לעניין גוש קטיף יש לעשות פעולות שיחיו את הזכרון של גוש קטיף, לבל יפול בתהום הנשיה, אלא אדרבא ישאר בזכרון הצבורי, ולהכין את העם לאותו היום שהקב"ה יזכנו לקבל חזרה את נחלת אבותינו לבל יחשוב העם שיש כאן מעמסה אלא אדרבא ירצה לשוב לארץ אבותיו.
על כן הדרך הטובה ביותר לשאלה שהעלית היא דרך העשיה החיובית, כתיבת מאמרים ערבים הצגות וכו´ על גוש קטיף הדרך המיוחדת שהייתה שם, ובכך אפשר יהא להגיע למצב שבו הגוש לא מת, כפי שאנו אומרים שיעקב אבינו לא מת כל זמן שזרעו בחיים, כן בעניין גוש קטיף כל זמן שנזכירו ונלמדו איננו נשכח מהלב. ועליך לפעול בתחומים אלו, ובכך לא תשכחי את גוש קטיף ולא תחיי בעצבות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:49:07 AM