כלאים

שאלה

שמעתי שאפשל לגדל ירקות עלים במרחק טפח(8ס"מ) מגידולי ירקות שאינם עלים מה זה בידיוק ירקות עלים (רשימה והסבר עם אפשר) והאם המידה שבידי נכון? אם כן אז האם אפשר לגדל ארוגות במרחק טפח שאחת של ירקות עלים אחת של ירקות ירקות רגילים ושוב ירקות עלים וכו' תודה מתיתיהו.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

אין הבדל בין ירקות עלים לבין ירקות אחרים, ובכל מקרה של צמחים ממינים שונים יש להרחיק כדין.
ב. ההרחקה בין המינים היא של טפח וחצי קרי 15 ס"מ (חזו"א, ולגר"ח נאה 12 ס"מ).

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב [יואל פרידמ | 2/1/2013 8:34:41 AM