לכיבוש הארץ

שאלה

בספר במדבר פרק א´ הרמב"ן נותן כמה סיבות לכך שה´ מנה את בנ"י. אחת הסיבות היא כדי להתכונן לכיבוש הארץ, ושם הרמב"ן כותב "התורה לא תסמוך על הנס".
השאלה שלי היא, האם תושבי גוש קטיף וצפון השומרון היו צריכים להישאר בבתיהם ולא לעשות כלום, או לסדר להם מקום לגור בו? שהרי המשפט: "התורה לא תסמוך על הנס" מתייחסת כאן לכיבוש הארץ.
תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´ עליך


אין סומכים על הנס הכוונה שהוא נס היוצא מדרך הטבע, סידור מקום מגורים איננו נס. אנשי גוש קטיף נאבקו על ארצנו ונחלתנו וכל הסכם קודם היה גורם לחולשה במאבק. ואמנם הם גילו עצמה ועוז במאבק. הדאגה לדיור הייתה מנת חלקם של הגזלנים, הם היו צריכים לדאוג למקום חילופי לשיטתם, ואילו אנשי גוש קטיף לא רצו להיות מוגלים ולא דיור חילופי. אולם אין כאן בחינות של נס היוצא מדרך הטבע, שהרי הכל הוא בטבע. השאלה היא של נוחות וצער, ואשרי אנשי גוש קטיף שהיו מוכנים לסבול יסורים עבור ארץ ישראל הנקנית ביסורים. ויהי רצון שיסוריהם יכפרו על בני ישראל ונזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:52:38 AM