מה עושים בשעת פינוי?

שאלה

שלום וברכה!

אחי הינו שוטר דתי, כחלק מפעילותם נבחר דווקא הוא מתוך צוות של 12 שוטרים ללכת בזמן הפינוי ולהיות נוכח בפינוי ואף לפנות בעצמו,מה הוא צריך לעשות עכשיו?האם לסרב פקודה?שהרי יכולים לפטרו וזוהי פרנסתו ומחייתו...
הוא אינו יכול לבקש ממישהו להחליף עמו כיוון שלכולם אין הפעילות נעימה..יש לו גם כן משפחה ולכן אמרו לו שינסה ללחוץ על הצד הזה וכך להפטר מהפקודה הנוראית..
מה ניתן לעשות?עזרו לווו...


תודה רבה

תשובה

שלום וברכת ד´

קראתי את מכתבך לעניין אחיך שבשרות המשטרה, ברור שעליו לעשות כל מאמץ להשתחרר מהעוולה והרשעות להגלות אנשים מביתם. כמו כן יש בכך איסור של תורה לתת חניה בארץ ישראל לנכרים, ולמסור חלקי ארץ ישראל לגויים.
על כן חובה עליו להשתמט בכל דרך אפשרית מבצוע איסור זה, וכשם שחלילה לא יעלה על הדעת לאכל מאכלות אסורות או לחלל שבת, כן גם לעניין יישוב הארץ עליו להמנע מלעשות את האיסור, כאשר כל הדרכים שהוזכרו נכונים, ובמדה שלא יתאפשר לו על פי הדרכים שכתבת, הרי שגזרת הקב"ה היא מעל הכל, והוא מנהיג העולם בחסדו, ואפילו יצטרך להתפטר מהמשטרה הרי הקב"ה בע"ה ימלא חסרונו ויתן לו שכרו משמים, ואדרבא עוד יוסף לו כהנה וכהנה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף.

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:16:42 AM