מכירת קרקעות

שאלה

האם מותר למכור קרקע לגוי למרות שכחוב בגמרא שאסור כדי שא"י לא חהיה של הגויים אז האם מוחר לי למכור

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אין כל היתר למכור לגוי קרקע בארץ ישראל, אלא בתנאים מסוימים כגון מכירה לזמן ולצורך חיזוק היישוב היהודי. אבל סתם מכירה אסורה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:29:21 AM