מנהגי בית שלישי

שאלה

האם כאשר יקום בית המקדש השלישי ותוחזר הכהונה לישראל ומנהגי הקרבת הקורבנות sגם:
א. יבוטלו בהכרח בתי הכנסת ברחבי הארץ וקדושתם תוסר, זאת בכדי לא לפגוע בריכוזיות הפולחן במקדש השם בירושלים?
ב. מנהג העלייה לרגל יחודש?
ג. יוחזרו ויקויימו החוקים הנוגעים לעבדות בכלל, ולעבדות של עבד עברי הפרט?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´

א. לא יבוטלו בתי כנסיות, שהרי לא כולם יכולים לעלות לרגל, וגם בזמן המקדש היו בתי כנסיות במקומות שונים בארץ.
ב. בוודאי שיחזרו לעלות לרגלים ולהקריב קורבנות.
ג. יתקיים גם עבד עברי, אבל הקישור יהיה כפי שחז"ל קבעו שהקונה עבד כקונה אדון לעצמו, העבד אסור להתעלל בו או לבקש ממנו עבודות מיותרות (לקחת להחזיר וכדו´) אלא רק פעולות יעילות שיש להן משמעות, ובכך העבד העברי גודל בבית אדון שמלמד אותו עבודה ומלאכה, ולאחר שש שנים יוצא כבעל מקצוע ויכול לעבוד, אין אבטלה בכמויות גדולות, אלא תעסוקה נכונה.לא זורקים את העובד כל 11 חודש, כדי שלא תהיה לו קביעות, כך שהיתרונות בעבדות נכונה ומאוזנת מרובות על שוק העבודה הפרוע שנמצא בימינו. אולם כל זה יתכן רק כשהמצב החברתי יהיה ג"כ תקין ובית המקדש קיים בתפארתו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:47:32 AM