מסירת שטחי א´´י לערבים בפרט וגויים בכלל

שאלה

השאלה קצת דחופה, אודה לרב אם יענה בהקדם.
הייתי רוצה מקורות ו/או ציטוטים לאיסור מסירת שטחי א"י לערבים (ישמעאלים?) בפרט ולגויים בכלל.
תודה מראש.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


האיסור למסור שטחים בא"י מפורש בתורה "לא תחנם" ובמשנה ובגמרא (ע"ז דף כ ע"א), רמב"ם (הל´ ע"ז פ"י ה"א-ה"ה), שו"ע (יו"ד) ועיין בספר ואת ארצי חלקו, ובספר ויעמידה ליעקב לחק, ובספר נחלת יעקב.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:12:20 AM