מעשר פירות גינה

שאלה

בס"ד
קיימים בביתי מספר עצי פרי. אקח, לדוגמא, את עץ התאנה:
אבי קטף חמש תאנים - האם עלי לעשר פירות אלו ומה אני מברך, והאם כל פעם שאבי קוטף מן העץ עלי לעשר ולברך?

בנוסף, ידוע לי שאם אני אוכל את הפירות ממש ליד העץ- אין צורך לעשרם- האם נכון הדבר?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

א. על אכילת התאנה מברכים ברכת בורא פרי העץ.
ב. כל פעם שקוטפים כמה תאנים מן העץ יש לעשר לפני האכילה ואם הפירות הם טבל וודאי יש לברך לפני אמירת נוסח ההפרשה.
ג. כאשר קוטפים בחצר פרי אחד אין חובה להפריש אך כאשר אוכלים יותר מפרי אחד אף ליד העץ, יש להפריש תרומות ומעשרות.
ראה בעניין זה מאמרו של הרב עזריאל אריאל, חוב´ אמונת עתיך 8 עמ´ 20, קישורית מצ"ב:
/00806.htm

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:58:20 AM