משיח ודמוקרטיה

שאלה

לכבוד הרב
ידוע שנחלקו חז"ל בשאלה האם יש מצווה במינוי מלך, ויש דעות בחז"ל שסוברות שלא רק שאין מצווה אלא יש בכך גנאי/חטא.
הדיון מתחיל עוד מהתלמוד וכבר שם יש דעות הרואות במלוכה גנאי, ומסבירות בהתאם את את הסיפור על מינוי שאול למלך.

השאלה שלי היא, כיצד אותן דעות יסבירו את הציפיה ל"מלך" המשיח ושאר הייעודים לעתיד לבוא הקשורים למלכות בית דוד? "ויצא חוטר מגזע ישי" "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" וכו. (לפי אותן דעות החולקות על מצוות מינוי מלך ורואות בכך גנאי)

תשובה

א. בתלמוד אין דעה הסוברת שמלכות בישראל היא שלילית. יש דעה שאין מצוה למנות מלך אך גם אין איסור אלא א"כ הכונה פסולה שאלת המלכות היתה מתוך רצון לחיקוי הגויים ולא לשם שמים. וע"כ לאותה דעה היה התוכחה של שמואל לעם. מלך אידאלי כמו המשיח הוא שאיפת כל עם ישראל במלכות כזו כולם רוצים ואף אלו שהתנגדו למלכים כדוגמת מלכי העמים לשם מלחמה מעוניינים בכך. כדברי הנביא ישעיהו פרק מב
(א) הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא:
(ב) לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו:
(ג) קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט:
(ד) לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו: פ

הרב יעקב אריאל |